top of page

Seniorsjekk

Vi anbefaler seniorsjekk på dyr over 7 år, det gjelder både hunder og katter.

Med alderen vil sykdomsrisikoen øke hos dyr også, på samme måte som hos mennesker. Derfor ser vi det som viktig med en helsekontroll spesielt tilpasset for eldre dyr, dette/enten for å konstatere at helsen er bra eller for å avdekke eventuelle helseproblemer. Avdekkes problemene på et tidlig stadium er prognosene mye bedre.

Seniorkatter kan gå med urinveisproblemer lenge uten at det nødvendigvis merkes på dem. Det er derfor en ekstra sikkerhet å undersøke urinveiene.

Seniorsjekken inneholder:

  • sjekk av øyne, ører, poter og klør.

  • sjekk av hud, pels og eventuelle kuler

  • sjekk av bevegelsesapparatet (muskler og ledd)

  • sjekk av kroppsvekt

  • fôrveiledning og 15% rabatt på anbefalt fôr

  • sjekk av tannhelse

  • sjekk av hjerte og lunger

  • blodprøve med analyse av lever, nyre, blodsukker, protein og elektrolytter

bottom of page