top of page

Neurologisk utredning

Neurologiske symptomer omfatter ustøhet, ristninger, skjevhet, sirkelgange,
synsforstyrrelser, kramper, noen typer halthet, muskelsvakheter og hørselproblemer.
Vanlige årsaker er prolaps, epilepsi eller nydannelser/cyster i hjerne eller ryggmarg.

 

En neurologisk undersøkelse starter med en fysisk undersøkelse i klinikk, der vi stiller mange
spørsmål om hva dere har sett hjemme. Det kan derfor være en fordel at flere
familiemedlemmer er med om mulig for å komplettere hverandre. Etter den innledende
undersøkelsen bestemmer vi sammen hvilke videre undersøkelser som er nødvendige. Det
kan være røntgen, CT/Myelografi, MR, cerebrospinalvæskeprøver eller blodprøver.

 

Om hunden eller katten plutselig ikke kan gå med bakbeina er situasjonen akutt og
veterinær må oppsøkes umiddelbart. For hunder er den vanligste diagnosen skiveprolaps
som må opereres innen 24 timer, hos katter er det oftere en svært smertefull blodpropp.

bottom of page