top of page

Kreftbehandling

  Kuler, nydannelser, svulster og tumorer kan være ytre tegn på kreft, eller de kan være helt ufarlige .

 

En hund eller katt kan også ha kreft uten tydelige ytre tegn. Kreftbehandling av hunder og katter som er tilgjengelig i dag er omfattende, og består av kirurgi, cellegift, andre medisiner og strålebehandling.

 

Hos oss tilbyr vi gratis sjekk av kuler flere ganger i året, og fjerner kirurgisk mistenkte eller påviste kreftsvulster. Ved behov og ønske om dette henviser vi til videre kreftbehandling enten til Sundsvall eller Oslo ved behov for dette.

 

Våre veterinærer har erfaring fra dyresykehus som gjennomfører slike behandlinger og kan derfor gi råd på bakgrunn ev egen erfaring til tross for at det er lang vei til nærmeste strålebehandling fra Levanger.

 

Når vi undersøker en kul bedømmer vi størrelse, plassering, hvordan den sitter og ser ut. Deretter vil vi ta en prøve av alle kuler bortsett fra jursvulster, og sende inn denne for analyse. Analysen vil gi en av tre svar; trolig ondartet – bør fjernes , trolig godartet – kan la den være, eller ingen diagnose mulig -  bør ta ny større prøve eller fjerne kul og sende inn.

 

Noen kuler må fjernes med noen millimeters margin, noen med flere cm, og det er derfor meningsfylt å gjøre denne testen før man opererer bort kulen. Hunden eller katten må ha bedøvelse for fjerning, mens vi ofte kan ta en stikkprøve på våkne dyr.

Av og til vil det være faktorer som økonomi, adferd eller størrelse på kul som gjør at det beste er å fjerne nydannelsen før prøvetaking

kattigress.jpeg

HUSK : 

  • Ikke ta av kragen, selv ikke ved spising

  • Ikke la hunden hoppe eller springe, om nødvendig må den holdes i bånd inne. Hils mindre entusiastisk enn vanlig.

  • Katter hindres fra å klatre og hoppe ved å fjerne alle muligheter for dette i et avgrenset område av huset, f eks et baderom.

bottom of page