top of page

Avføringsprøver

Avføringsprøver inngår som del av en utredning av kronisk diare, blod i avføringen, hyppig avføring, slim i avføringen eller luftveisproblemer.

Sykdommer som kan oppdages hos hund og katt er  Giardia, Salmonella, Trichomonas, Coccidier, hakeorm, fransk hjerteorm, bendelorm, kattens lungeorm og spolorm.

Avføringsprøven samles av eier, tre dager på rad, og oppbevares kaldt men frostfritt til den leveres på klinikken.

Det er viktig at avføringen ligger i en ren oppbevaringsboks, og at den ikke har vært i kontakt med bakken eller sand i kattekassa. Optimalt skal den tas « i lufta», men i praksis er jo dette sjeldent gjennomførbart, så man prøver å ta fra toppen av haugen.

Ca en matskjed er mer enn nok for hver dag, og prøvene kan ligge i samme boks.

Den bør leveres mandag, tirsdag eller onsdag for å unngå å ligge lenge i posten.

bottom of page